Novosti

ODRŽANE PREOSTALE EDUKACIJE ODGOJITELJA I RADIONICE ZA DJECU I RODITELJE

U veljači 2019. godine započelo se s provedbom edukacija u sklopu projekta “Unaprjeđenje usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja DV Cvrčak na području najmlađeg grada u RH – Grada Solina te Općina Klis, Muć i Dugopolje” koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., kodni broj projekta…

Read article